Fysioterapi efter den vederlagsfrie ordning

For patienter med langvarigt mén og/eller svært fysisk handicap, kan fysioterapi og/eller et fast træningsprogram være et godt redskab til at højne eller vedligeholde funktionsevnen, og dermed også livskvaliteten.

Hvis du er berettiget til den vederlagsfrie ordning, skal du ikke selv betale for din fysioterapi.

For at finde ud af om du er berettiget til denne ordning, skal du kontakte din praktiserende læge.


Tidsbestilling og afbud

Du kan bestille eller aflyse en tid ved at ringe på

tlf.: +45 86481219

Kontakt Auning Fysioterapi

Afbud skal ske senest dagen før den planlagte behandling.

Der kan ikke ske tidsbestilling eller afbud pr. mail.