Fysioterapi

Vederlagsfri

Fysioterapi efter den vederlagsfrie ordning

For patienter med langvarigt mén og/eller svært fysisk handicap, kan fysioterapi og evt. et fast træningsprogram være et godt redskab til at højne eller vedligeholde funktionsevnen, og dermed også livskvaliteten.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter til personer med svært fysisk handicap blev indført i 1989. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. (Sundhed.dk) 

Du har som patient frit valg mellem et tilbud i praksissektoren og et kommunalt tilbud, hvis dette er oprettet.

Hvis du er berettiget til den vederlagsfrie ordning, skal du ikke selv betale for din fysioterapi. Se om du er berettiget her.

Uanset hvad skal du ALTID kontakte din praktiserende læge, da det i sidste ende er lægens ord der er afgørende for typen af henvisning.

Kontakt os for at booke en tid til vederlagsfri fysioterapi